Dobrodošli

Prof. dr Amra Macić-Džanković i stručni tim Internističke ordinacije Vam se zahvaljuju na interesu i posjeti našoj web stranici.

Internistička ordinacija prof. dr Amra Macić-Džanković je privatna internistička ordinacija specijalizovana za kardiovaskularne preglede.

Ordinacija se nalazi u ulici Ćemaluša broj 6 u centru grada Sarajeva. Raspolaže sa modernom dijagnostičkom opremom - ultrazvukom, ergometarskim uređajima , holter monitorima i elektrokardiografom. Svom našom ekspertizom ćemo Vam pomoći na Vašem putu ozdravljenja!

Usluge – pregledi i dijagnostika

 
  • Elektrokardiografija (EKG)

  • Internistički pregled sa EKG-om

  • Kardiološki pregled sa EKG-om

  • Echokardiografski color doppler pregled

  • Holter monitoring srčanog ritma

  • Ergometrijsko testiranje

Oprema

 
E1

Ultrazvučni aparat My Lab Six Esaote

Sa dvije sonde - kardiološkom i linearnom

 

E1

Elektrokardiograf i Holter monitor

Schiller ECG uređaj i Holter monitor

 

E1

Ergometar

Bicikl ergometar za ergometrijsko testiranjer

Lokacija

 

Galerija

 

Uskoro...